Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 03/VBHN đánh giá học sinh tiểu học 28-9-2016 Tải về
2 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT- 22-9-2016 Sửa đổi Quy định đánh giá HS tiểu học (Kèm TT30) Tải về
3 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
4 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
5 Điều lệ trường Tiểu học 30-12-2010 Tải về
6 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM CỦA BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 Tải về
7 THÔNG TƯ 01 – THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Tải về